Naslovnica

Veliki broj zaprimljenih prijava je nepotpun i prijavljen gotovo bez ikakvih informacija o projektu. Naši članovi i takve prijave evauliraju na što odvoje dosta vremena. Kako bi izbjegli takve prijave odlučili smo po uzoru na američke mreže poslovnih anđela uvesti naplatu prijava.

Iznos je simboličan - 30,00kn, i nadamo se da ćemo Vas na taj način potaknuti da detaljnije ispunite prijavu. Uplata se vrši na sljedećem linku preko sustava Entrio. Proces je vrlo jednostavan, potrebno je dobiveni jedinstveni kod iz Entria unijeti kod prijave u zadnjem koraku. U pitanjima i odgovorima nalazi se više informacija.